Wie zijn wij

In de praktijk werk ik nauw samen met collega Ellen van de Brand, praktijkeigenaar van de praktijk kinderfysiotherapie Heusden-Veen. In deze praktijk zijn B. Land en R. van Rooij tevens werkzaam als kinderfysiotherapeut. 

In ons pand is ook de praktijk voor kinderlogopedie Hap Slik Zeg gevestigd. Hap Slik Zeg richt zich op prelogopedie. Prelogopedie houdt zich bezig met eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen, zoals problemen met fles- en/of borstvoeding, problemen met eten van een lepeltje, kauwproblemen en slikproblemen. Wanneer kinderen zowel fysiotherapie als logopedie nodig hebben kan er gekeken worden naar combinatiebehandelingen. Dit kan plaatsvinden bij ons op de praktijk of bij u thuis. 

Wij streven naar een hoogwaardige kwaliteit van zorg en werken samen met andere relevante partners, waaronder het revalidatiecentrum, huisartsen, consultatiebureaus, ergotherapeuten en specialisten. 

Ik ben opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en ben verbonden aan het landelijk Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren dat de zorg coördineert en de kwaliteit van het ToP programma bewaakt.