Zuigelingen

Er kan al op jonge leeftijd sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Tijdens de zwangerschap kunnen er neurologische of orthopedische problemen zijn opgetreden. Ook kunnen er problemen rondom de geboorte zijn ontstaan. 

Mogelijke (motorische) ontwikkelingsproblemen kunnen zijn: 

  • Een heel slap of juist een erg gespannen kind
  • Een voorkeurshouding van het hoofd/lichaam 
  • Eenzijdig bewegen of houterig bewegen
  • Orthopedische stoornissen (klompvoetje, torticollis, congenitale heupdysplasie)
  • Neurlogische stoornissen in het brein (t.g.v. zuurstofgebrek, aanlegstoornis, syndroom)
  • Erbse parese ten gevolge van de bevalling
  • Een vertraagde motorische ontwikkeling zonder aanwijsbare oorzaak
  • Vroeg geboorte (prematuur of dysmatuur) 

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen aan ouders.