Schoolgaande kinderen

Op het gebied van coördinatie worden er op deze leeftijd al hoge eisen gesteld. Kinderen leren meer complexe vaardigheden zoals hinkelen, fietsen en zwemmen. Tevens begint op school het schrijfonderwijs. Kinderen ontwikkelen op deze leeftijd sportspecifieke vaardigheden die aansluiten bij hun persoonlijke interesse. 
Het sociaal functioneren en het welbevinden van een kind kunnen bedreigd raken wanneer een kind motorische problemen ervaart.

Mogelijke (motorische) ontwikkelingsproblemen kunnen zijn: 

  • Problemen met schrijven
  • Moeite met het aanleren van nieuwe (complexe) vaardigheden
  • Moeite met zich zelfredzaamheid
  • Vertraagde motorische ontwikkeling
  • Astma
  • Neurologische aandoening
  • Orthopedische aandoening