Peuters

Op de peuterleeftijd hebben kindjes al veel grove en fijn motorische mogelijkheden. Zij zijn in staat om hun omgeving actief te onderzoeken. Wanneer een peuter in zijn motorische mogelijkheden wordt beperkt, kan dit ervoor zorgen dat hij problemen ervaart in zijn zelfstandigheid, spel, exploreren van de ruimte om hem/haar heen of in het contact maken met anderen.

Mogelijke (motorische) ontwikkelingsproblemen kunnen zijn: 

  • Vertraagde motorische ontwikkeling zonder aanwijsbare oorzaak
  • Een afwijkend looppatroon 
  • Veelvuldig vallen
  • Erg angstig met bewegen 
  • Houterige of stijve motoriek
  • Een vertraagde motorische ontwikkeling 
  • Neurologische aandoening
  • Orthopedische aandoening
  • Syndroom

Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren hiermee om te gaan. De behandeling hiervoor is gericht op het trainen van leeftijdsgerelateerde vaardigheden en advisering aan de ouders m.b.t. hulpmiddelen en ondersteuning.