Werkwijze

Het ToP programma sluit aan bij de manier waarop tijdens de couveuseperiode wordt omgegaan met de behoeften van de baby, de individuele ontwikkelingsgerichte zorg. Het ToP programma vindt aan huis plaats en wordt uitgevoerd door kinderfysiotherapeuten die een speciale opleiding hebben gevolgd in de ontwikkeling en ondersteuning van vroeggeboren kinderen en hun ouders.

Een kind heeft de beste ontwikkelingskansen als het op een actieve en ontspannen manier kan deel nemen aan dagelijkse activiteiten. Ouders spelen daarbij een sleutelrol. De behoeften van jonge kinderen wisselen echter voortdurend en zijn van veel factoren afhankelijk zoals het moment van de dag, de stemming van het kind en omgevingsprikkels. Gelukkig kunnen kinderen ook al heel vroeg hun interesses en hun grenzen aangeven. Ze laten dat niet alleen zien met hun gelaatsuitdrukking maar bijvoorbeeld ook met hun houding, bewegingen, ademhaling en aandacht. Bovendien doen kinderen al vanaf de geboorte pogingen om zich aan te passen aan hun omgeving of taak door: 

  • zich ergens op te concentreren (en zich niet te laten afleiden)
  • door te gaan onder moeilijke omstandigheden (zonder zich uit balans te laten brengen)
  • zichzelf te kalmeren

We noemen dit ‘zelfregulatie.’ Jonge kinderen nemen dus al vanaf de geboorte initiatieven om hun wereld te ontdekken en zich aan te passen, zij hebben echter hun ouders nodig om hun pogingen succesvol te maken. De ToP kinderfysiotherapeut helpt ouders om de initiatieven van hun kind te herkennen en om hun reacties te laten aansluiten. Door de lichaamstaal te volgen wijst het kind hen de weg. Samen met de ToP kinderfysiotherapeut kijkt de ouder naar het gedrag van de baby:

  • waar is het kind aan toe; is het op zoek naar informatie of wil het juist rust en geborgenheid?
  • wat doet het kind zelf om dat doel te bereiken?
  • waar heeft het kind hulp bij nodig en hoe kan die hulp het beste worden gegeven?

Ouders kunnen zo de veiligheid, de stimulatie en steun geven die precies past bij hun kind, onder die omstandigheden, op dat moment. Dus hulp bieden wanneer dat nodig is, maar ook los laten wanneer het kan. Door de voortdurende afstemming van hun interacties leren ouder en kind elkaar steeds beter kennen en worden hun reacties meer voorspelbaar. Een dergelijke ‘responsieve’ relatie geeft ouders veel voldoening en is de beste basis voor een gunstige ontwikkeling van het kind.

Positieve, gezinsgerichte ondersteuning

In het ToP programma staat de hulpvraag van de ouder altijd centraal. De ondersteuning die gegeven wordt betreft dus geen vaste ‘oefeningen’ maar wordt bepaald door de behoeften van de ouders, het kind en het gezin. De kinderfysiotherapeuten die voor het ToP programma werken streven ernaar de eigen kracht van de ouders te versterken. Dit wordt ook wel gezinsgerichte zorg of ‘family centered care’ genoemd.

Het ToP programma gaat niet uit van de problemen maar van de mogelijkheden van het kind.

Na elk huisbezoek (behalve na het eerste en het laatste huisbezoek) ontvangen de ouders een verslag met foto’s van hun kind. In dit verslag worden de sterke kanten van het kind, en hoe ouders de initiatieven van hun kind kunnen ondersteunen, nogmaals onderbouwd. Hierdoor hebben de ouders de kans om de informatie nog eens rustig na te lezen en deze te delen met andere belangrijke personen in het leven van het kind. Natuurlijk zal de ToP kinderfysiotherapeut de ouders altijd eerst toestemming vragen voor het maken van foto’s.

Wanneer zich tijdens het eerste levensjaar ontwikkelingsproblemen voordoen bij het kind, kan de ToP kinderfysiotherapeut deze tijdig signaleren en behandelen. Daarnaast kan zij hulp bieden bij het vinden van professionele ondersteuning als die buiten het werkterrein van de kinderfysiotherapeut ligt.

De ToP kinderfysiotherapeut geeft de ouder ook informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn om steun te zoeken voor zichzelf en indien nodig de weg te vinden naar deskundige begeleiding.